De leeuw van de heuvel...

Club-logo van Motorclub Salland

Zoals iedereen weet (althans: degenen die bij de aardrijkskundeles niets anders te doen hadden) ligt Salland ten oosten van Zwolle, met de bekendste plaatsen Ommen en Raalte.

Het echte hart van deze streek wordt echter – volgens MC Salland – gevormd door Lemelerveld, de bakermat van een gezellige en actieve motorclub.

Vlakbij dit plaatsje ligt de Lemelerberg; deze heuvel is lang geleden om nog onopgehelderde reden voorzien van een grote stenen leeuw. Dit beest is gepromoveerd tot clubsymbool van Motorclub Salland, onderwerp van deze website.

Motorclub Salland heeft momenteel 90 rijdende leden, de motoren waarmee gereden word zijn veelal van het sportieve soort, maar ook de toerbuffels zijn goed vertegenwoordigd. Bij de vrouwelijke leden zijn de customs en naked bikes meest favoriet.

MC Salland heeft zich de laatste jaren tot een regionale club ontwikkeld waarvan de leden uit de wijde omtrek afkomstig zijn. Ook vermeld de ledenlijst een aantal donateurs die regelmatig bij de clubactiviteiten betrokken worden.

Het is een echte toerclub; de leden rijden uitsluitend toertochten, maar bezoeken in toenemende mate motorraces.

Het begin en wat volgde...

Begin jaren tachtig verzorgde het Grand-Prix filmteam “St Anthonis” filmavonden in een cafe in Lemelerveld. Deze filmavonden trokken elk jaar weer vele motorrijders, zodat het idee ontstond een motorclub op te richten. Een kleine enquête gaf een vijftiental belangstellenden die de basis van de club vormden.

Na een paar toertochten en een puzzelrit werd op 29 februari (!) 1984 de club officieel opgericht. De club heeft tot op heden nog maar een aantal keren zijn verjaardag kunnen vieren.

De eerste 12 jaren werd de kelder van cafe “De Dalmshoeve” als uitvalsbasis van de club gebruikt. De hartelijkheid en geweldige medewerking van de uitbaters van het cafe konden echter de wens van een eigen onderkomen niet wegnemen.

Via een advertentie kwam de club aan een houten schoolgebouw dat voor een symbolisch bedrag van 1 gulden werd aangeschaft. Na demontage werd het tijdelijk opgeslagen bij een van de leden en kon de zoektocht naar een nieuwe locatie voor herbouw beginnen.

Over de locatie was men het al snel over eens, het probleem lag bij de vergunningen. Na twee jaar lang touwtrekken werd eindelijk het licht op groen gezet, mede dankzij de doortastendheid van de toenmalige voorzitter. In de zomer van 1996 werd begonnen met bouw van het huidige clubhuis op het terrein van de fam. Linthorst. Het gebouw werd voorzien van een veranda, binnen werd een bar geplaatst die overgenomen kon worden van een horecagelegenheid.

Op 19 april 1997 was het dan zover; de opening van een eigen clubhuis.

Activiteiten

Motorrijden is bij de club één van voornaamste bezigheden. Er worden regelmatig mooie toertochten uitgezet. De middagritten en de ritten van de avonddriedaagse hebben een lengte van circa honderd kilometer. De wat langere toertochten zoals met Pasen en de Herfsttoertocht hebben een lengte van circa tweehonderd kilometer.

De Paastoertocht, Herfsttoertocht, avonddriedaagse en middagritten zijn “open” toertochten, ook niet leden kunnen hier aan deelnemen. Alle toertochten starten vanuit het clubhuis en tellen mee bij de KNMV en LOOT waar we bij aan zijn gesloten.

Naast de eerder genoemde evenementen organiseert de club vele andere activiteiten, zoals het kampeerweekend met Hemelvaart (dat steeds door andere leden wordt geregeld), een trial met aansluitend een barbecue, een ontbijtrit en een tweedaagse toertocht.

In de donkere dagen van het jaar wordt er wat vaker een clubavond gehouden om zo de winter wat te verkorten. Naast de clubavonden hebben we een jaarlijkse feestavond, een nieuwjaarsreceptie en de roemruchte nacht van het kanaal, zo als je leest is er genoeg te doen.

Al deze activiteiten staan stuk voor stuk garant voor gezelligheid.

Verband tussen clubblad en motorshow

Zoals elke zichzelf respecterende club geeft ook MC Salland een eigen clubblad uit. Vijf keer per jaar komt dit blad uit waarin het wel en wee van de leden word beschreven evenals de laatste nieuwtjes en allerlei andere onderwerpen die van belang zijn.

In het begin werd dit blad bij de plaatselijke voetbalvereniging gestencild. De kwaliteit hiervan liet echter nogal te wensen over, zodat het idee ontstond om een tweedehands fotokopieerapparaat aan te schaffen. Zo’n machine moest echter wel vierduizend gulden kosten. Hoe kwam je als pas beginnende club aan zo’n bedrag?

Na enig brainstormwerk kwam de oplossing naar voren...

De motorshow

In 1987 werd de eerste motorshow georganiseerd. Zoals met veel activiteiten zou de mc hiervan wel even wat werk van maken. De grootste zaal van de het dorp werd afgehuurd en door omliggende motordealers vol gezet. Buiten werd een opstapdag, een achteropstapdag en een rit voor klassieke motoren gehouden.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was werden er ook een aantal vrachtwagenladingen zand op de parkeerplaats voor de zaal gestort zodat er een cross-circuit uitgezet kon worden.

Het meest opvallende was echter de modeshow; begeleid door een welhaast professionele licht- en geluidsshow werd de nieuwste motorkleding geshowd. Mannequins en dressmen waren allemaal leden van MC Salland. Uiteindelijk bleek het evenement precies de benodigde vier mille opgeleverd te hebben.

Deze motorshow (Promotor) werd om de paar jaar herhaald, later zelfs met steile-wand rijders erbij. De organisatie werd echter zo groot dat men er mee gestopt is.

Nader kennis maken?

Is door het bekijken van deze website je belangstelling gewekt en wil je graag nader met ons kennis maken, dan ben je van harte welkom! Wij bieden je een jaar lang, geheel vrijblijvend, een jaar gratis lidmaatschap aan. MC Salland geeft ook een informatiefolder uit, deze kun je opvragen op de homepage bij het tabblad contact.  Ook kun je een kijkje komen nemen in ons clubhuis, deze is elke zondagavond geopend van 18.30 tot 22.30 uur.